Organizatorzy:
Debata uczestników rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
16 października 2019 r. godz. 9:30-12.30, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala AB
O debacie

Już po raz drugi w Polsce organizowany jest Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Wydarzenie to ma na celu promowanie prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym recyklingu. Przyczynia się do realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększania dostępności surowców wtórnych dla producentów oraz ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.

Współdziałanie biznesu z administracją jest kluczowym elementem dla zwiększenia odzysku i wykorzystania surowców wtórnych przez polskich producentów. Połączenie wszystkich elementów cyklu życia i uwypuklenie w nim roli ecodesignu, mogą przyczynić się nie tylko do bardziej wydajnego gospodarowania surowcami wtórnymi, ale również do tworzenia nowych miejsc pracy oraz ochrony zasobów naturalnych.

Debata uczestników rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) będzie okazją do dyskusji o kondycji wszystkich partnerów gospodarczych zaangażowanych w gospodarowanie ZSEE w Polsce. Producenci, zbierający odpady oraz podmioty tworzące poszczególne ogniwa w tym procesie stoją przed szeregiem wyzwań wynikających z regulacji dot. gospodarki odpadami. Ponadto, nowe trendy związane z tzw. Czwartą Rewolucją Przemysłową i Gospodarką o obiegu zamkniętym sprawiają, że rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi dynamicznie reagować na oczekiwania społeczne i wpisywać się w globalną sytuację gospodarczą. Zaproszenie do debaty skierowane jest do producentów, przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, recyklerów, projektantów oraz przedstawicieli uczelni wyższych z wydziałów elektronicznych.

  • Jakie wyzwania związane z produkcją nowego oraz zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obserwujemy na poziomie krajowym i globalnym?
  • W jaki sposób na polski rynek elektroodpadów wpływają europejskie i krajowe regulacje?
  • Jak branża może realizować zasady gospodarki o obiegu zamkniętym?
Między innymi na te pytania szukać będziemy odpowiedzi na debacie uczestników rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9:30 - 9:45
Przywitanie gości
Beata Lubos - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Wojciech Konecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej ElektroEko
Maria Andrzejewska – Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
9:45 - 10:10
Prezentacja wprowadzająca: „Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wyzwania na lata 2019 – 2023” - Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska
10:10 - 11.30
Debata

Uczestnicy:
Maria Andrzejewska - Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Bogusława Brzdąkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska
Michał Kanownik - Prezes Związku Cyfrowa Polska
Wojciech Konecki - Członek Zarządu APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD
Beata Lubos (TBC) - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Julia Patorska - Dyrektor Deloitte

Moderator:
Łukasz Sosnowski, GOZ WORLD
11:30 - 12.00
Pytania i odpowiedzi
12:00 - 12.30
Networking i poczęstunek
Partnerzy:
Patronat: